Jste zde

Úklid a poutní mše v kostele v Bělé

V sobotu 27. listopadu 2021 od 9.00 bude probíhat úklid interiéru kostela sv. Františka Xaverského v Bělé. Následující sobotu 4. prosince 2021 od 16.00 bude v Bělé sloužit generální vikář litoměřické diécéze Mons. Martin Davídek poutní mši svatou ke cti patrona kostela. Všichni jste srdečně zváni.