Jste zde

Zpráva o návštěvnosti Děčínského zámku v r. 2005

Rok 2005 byl z hlediska návštěvnosti pro Děčínský zámek mimořádně příznivý. Díky pokračující rekonstrukci a dlouhodobé snaze Iniciativy pro děčínský zámek, která po dohodě se správcem zámeckého areálu, příspěvkovou organizací města Zámek a Kulturní středisko Děčín, provozuje na zámku průvodcovskou službu, se Děčínský zámek začíná prosazovat jako významné centrum turistického ruchu v regionu. Již nyní můžeme tvrdit, že letošního roku zavítalo na zámek více než 30 000 návštěvníků, což ho řadí mezi nejnavštěvovanější památkové objekty celého Ústeckého kraje. Od roku 2001, kdy zde Iniciativa pro děčínský zámek začala provozovat průvodcovskou službu, se tak počet návštěvníků více než ztrojnásobil.

K tomuto úspěchu přispěla řada příznivých okolností. Především bylo v roce 2005 zpřístupněno návštěvnicky velmi atraktivní západní křídlo včetně zámecké interiérové instalace. Zámek tak již má svým návštěvníkům skutečně co nabídnout. Díky podpoře sponzorů mohla Iniciativa pro děčínský zámek tento počin města podpořit vydáním velkého nákladu propagačních materiálů, které byly distribuovány po ubytovacích zařízeních a informačních centrech v širokém okolí, i na saské straně. Památkovým objektům také letos nahrálo nepříliš vlídné letní počasí, díky kterému možná zavítala na zámek řada návštěvníků, kteří by jinak zůstali u vody. Až příští rok proto ukáže, zda-li trend zvyšování návštěvníků zámku bude i nadále pokračovat.