Jste zde

Zámecký park – Mariánská louka

V květnu 2008 bylo na Mariánské louce pod děčínským zámkem vysazeno několik desítek stromů, čímž byl učiněn významný pokrok v rehabilitaci této lokality. První kroky k nápravě území, do něhož nešťastně zasáhl plavecký areál z roku 1948, začaly být činěny z popudu Iniciativy pro děčínský zámek po velké vodě v roce 2002. Po mnohaleté diskuzi a sporech byla v roce 2007 zahájena definitivní demolice zbytků koupaliště, kterou doprovázel archeologický výzkum zaniklého středověkého města. V současné době se zahajují práce na obnově parku podle studie VÚKOZ Průhonice, zpracované v letech 2007-2008.