Jste zde

Zahájen nový evropský projekt IDZ

Grant Evropského sociálního fondu v rámci opatření 1,1) aktivní politika zaměstnanosti umožnil koncem minulého roku zahájit nový projekt Iniciativy pro děčínský zámek, který by měl pomoci rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Záměrem projektu je využít možnosti zaměstnat nezaměstnané při správě turistických zařízení v regionu. Část z nich bude využita jako průvodci, pokladní v místech otevřených pro návštěvníky, část bude zaměstnána při správě památkových objektů.

Projekt sám je postaven na výběru zaměstnanců, jejich vyškolení v potřebných dovednostech (rekvalifikace pro potřeby cestovního ruchu), seznámení s možnostmi na trhu práce a jejich následném zaměstnání u Iniciativy pro děčínský zámek.

Zde budou mít možnost s pomocí odborníku hledat navazující práci. Po ukončení pracovního poměru by pro část z klientů projektu Iniciativa pro děčínský zámek sama obstarala návazné zaměstnání bud přímo rozšířením počtu vlastních zaměstnanců nebo u partnerských firem a spolupracujících organizací.

Ve středu 11.1. 2006 proběhlo první výběrové řízení pro zaměstnance projektu. S novými zaměstnanci se prozatím počítá hlavně na zámku v Jílovém a v Děčíně.