Jste zde

Výtvarná soutěž o podobu náhrobku středověkých děčínských měšťanů

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost (dříve Iniciativa pro děčínský zámek) vyhlásila 10. ledna 2013 veřejnou výtvarnou soutěž, ze které má vzejít podoba náhrobku děčínských měšťanů ze zaniklého středověkého města na Mariánské louce. Mariánská louka je jedním z nejdůležitějších památných a historických míst Děčína a významnou archeologickou lokalitou. Ve 13. století zde bylo založeno město Děčín, které ale již v následujícím století zaniklo. Centrum městského osídlení pod děčínským hradem se poté rozvinulo v okolí dnešního Masarykova náměstí. Po velké vodě v roce 2002 se v Děčíně vedla živá diskuse o budoucí podobě této lokality v samotném středu města, až nakonec padlo v roce 2006 rozhodnutí o její rehabilitaci do podoby zámeckého parku.

Od roku 1984 probíhají na Mariánské louce záchranné archeologické výzkumy. V roce 1985 zde byl zkoumán také bývalý městský hřbitov, kde byly vyzdviženy ostatky téměř čtyř stovek lidí. Tyto nálezy se následně staly předmětem zkoumání antropologů z Národního muzea v Praze. Před několika lety byla z popudu Iniciativy pro děčínský zámek vyvolána debata o dalším osudu těchto ostatků, ze které vyplynulo rozhodnutí o jejich opětném pohřbení. V současné době jsou lidské ostatky z Mariánské louky deponovány v děčínském muzeu a jsou připraveny k uložení do země. Záměr společně realizují město Děčín a Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost. Pro uložení ostatků byl vybrán současný městský hřbitov na Folknářích. Výtvarnou soutěž o podobu náhrobku vypisuje Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, která také ponese náklady s jeho výrobou. Porota se skládá ze znalců místní historie a lidí z uměleckých kruhů. Jmenujme např. Václava Vokolka, Radka Fridricha, Milana Rosenkrance, Petra Jozu nebo děčínského galeristu Dmitrije Pljonkina.

Pohřeb ostatků měšťanů z Mariánské louky se připravuje na září letošního roku. Pořadatelé soutěže budou děčínskou veřejnost informovat o jejím průběhu.