Jste zde

Valná hromada Iniciativy pro děčínský zámek

26. srpna 2008 se na zámku v Děčíně uskutečnila valná hromada Iniciativy pro děčínský zámek. Členové IDZ zhodnotili činnost spolku a dění kolem zámku od počátku roku 2007 do současnosti, přičemž velmi ocenili vznik nové zámecké správy v podobě městské příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o., pokračující systematické úsilí města o rekonstrukci zámeckého areálu a samozřejmě také obnovu parku na Mariánské louce, která byla zahájena v roce 2007.

Jednání valné hromady přineslo personální obměnu ve vedení spolku. Post předsedy sdružení opustil na vlastní žádost jeho dlouholetý předseda Vlastimil Pažourek, který stál u zrodu spolku a s jehož jménem je spojeno nespočet úspěšných aktivit sdružení od jeho založení v roce 2000. Post místopředsedkyně uvolnila další výrazná postava sdružení Šárka Zimová Dostálová a místo ve výboru opustila také Marie Tichá, nadšená propagátorka zámeckého parku. Novým předsedou byl valnou hromadou zvolen Otto Chmelík, dlouholetý člen vedení sdružení, děčínský archivář a historik a iniciátor rehabilitace Mariánské louky po povodni 2002 do podoby parku. Dalšími členy výboru Iniciativy pro děčínský zámek byli zvoleni: Vlastimil Pažourek a Aleš Kalvoda (místopředsedové), Iveta Krupičková, Šárka Zimová Dostálová, Valdemar Grešík, František Šuman a Petr Joza.

Na začátku roku 2008 předala Iniciativa pro děčínský zámek většinu své agendy, která přímo souvisela se správou zámku a především s turistickým provozem, nové městské správní organizaci. Byla to zejména zavedená průvodcovská služba s informačním centrem. Od zřízení průvodcovské služby na zámku zámeckým spolkem v roce 2001 do roku 2007 vzrostla jeho návštěvnost z cirka 9.000 na 37.000 platících návštěvníků, čímž se zámek Děčín zařadil mezi nejnavštěvovanější památky v Ústeckého kraje.

Iniciativa pro děčínský zámek bude i v následujícím období navazovat na svoje předchozí aktivity směřující k opětovnému zvelebení zámeckého areálu. Svojí činnost by však ráda rozšířila i mimo zámek, ať už publikačními projekty, kulturními akcemi či péčí o památky. Z plánovaných projektů lze zmínit např. vydání knihy o děčínském vrchu Kvádrberku, literární festival Zarafest, přednáškový program nebo další přeshraniční projekt se saským zámkem Weesenstein, věnovaný historii česko-saské hranice.