Jste zde

Ukončení veřejné výtvarné soutěže o podobu náhrobku/pomníku měšťanů z města na Mariánské louce

Dne 12. března 2013 se sešla porota, aby posoudila návrhy zaslané do veřejné výtvarné soutěže o podobu náhrobku/pomníku měšťanů z města na Mariánské louce. Do soutěže bylo zasláno celkem sedm návrhů, z nichž některé byly porotci ohodnoceny jako velmi zdařilé. Porota se přesto rozhodla ukončit soutěž bez vyhlášení výsledků. Důvodem je to, že se v průběhu soutěže objevily nové informace o pozemku, na kterém měli být středověcí obyvatelé Děčína pohřbeni. Ukázalo se, že ve vybraném sektoru se nachází starší pohřby, a proto není zcela volný a vhodný pro tento účel. Tyto zásadní informace vyhlašovatel soutěže bohužel neměl a ani nemohl mít dříve k dispozici. Porota proto doporučuje, aby byl na hřbitově Děčín-Folknáře vybrán jiný vhodný pozemek a soutěž byla vyhlášena znovu a s novými podmínkami. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost zahájí v této věci neprodleně jednání s městem Děčínem, aby mohla být soutěž s novým zadáním vyhlášena co nejdříve. Jako předběžný termín uzavření dalšího kola je stanoveno září 2013 s realizací pomníku v roce 2014. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost se velmi omlouvá všem, kteří projevili o soutěž zájem, a věří, že se jí zúčastní i v novém termínu.

Otto Chmelík
předseda poroty
Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost