Jste zde

Svěcení kříže na hromadném hrobě obětí roku 1945 v Děčíně/Segnung des Kreuzes auf dem Massengrab der Opfer des Jahres 1945 in Tetschen

Oběti bombardování uctí pietní akt na hřbitově Folknáře. Akce pořádaná Heimatverband Kreis Testschen-Bodenbach e. V. v Nördlingenu a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností se koná 8. května v 16 hodin. Kříž s pamětní deskou požehná kanovník litoměřické kapituly P. Martin Davídek.

Kříž s pamětní deskou upomíná na událost, která se stala před sedmdesáti lety 8. května 1945. V den vyhlášení příměří na konci 2. světové války napadla sovětská letadla tehdejší dvojměstí Děčín-Podmokly, shazovala bomby a útočila na obyvatele z palubních zbraní . Při náletu bylo zničeno nebo poškozeno mnoho budov, v jejichž troskách zemřelo odhadem 150-200 osob. V Plavební ulici bomba zasáhla frontu žen čekajících před obchodem. Mezi oběťmi byla i řada dětí a také několik sester Červeného kříže, které se snažily pomoci zraněným a byly zasaženy střelbou z kulometů.

Pro rychlé pohřbení obětí byly na obou městských hřbitovech vykopány hromadné hroby, do nichž se později ukládaly i další osoby zemřelé v následujících dnech, především z děčínské nemocnice a někteří vojáci z lazaretních vlaků. V hromadném hrobě na Folknářích bylo uloženo více než 300 těl, z nichž některá se nepodařilo identifikovat. Kromě německých obyvatel města mezi nimi nalezneme osoby dalších národností, Rusy, Řeky, Čechy, Italy a další.

Hromadné hroby na Folknářích i Škrabkách zůstaly po válce neoznačené a památku civilních obětí konce války nikdo neuctíval. Pietní akty se konaly a dodnes konají pouze u pomníku vojáků sovětské armády. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost se proto ve spolupráci s krajanským sdružením Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach, sdružujícím bývalé německé obyvatele okresu Děčín a také příbuzné obětí náletu, rozhodla označit hromadný hrob na folknářském hřbitově dřevěným křížem a pamětní deskou s následujícím nápisem.

Na paměť více jak tří set obětí roku 1945, které odpočívají na tomto místě. Ztratily život, protože lidská nenávist byla silnější něž láska.

Im Gedenken der über dreihundert Opfer des Jahres 1945, die an dieser Stelle ruhen und die ihr Leben verloren haben, weil der Hass auf der Welt größer war als die Liebe.