Jste zde

Stanovisko k zámeckému parku vzešlé z jednání valné hromady IDZ 18. srpna 2005

Iniciativa pro děčínský zámek nesouhlasí se záměrem obnovy koupaliště a kempu v prostoru Mariánské louky pod děčínským zámkem tak, jak byl prezentován radou města Děčína v posledních několika týdnech, a obrací se na členy městského zastupitelstva, aby tento unáhlený projekt odmítli. Mariánská louka je nedílnou součástí zámeckého parku a takto by také měla být posuzována. Navržený projekt obnovy plaveckého areálu s kempem v hodnotě přesahující sto milionů korun je zcela vytržený z urbanistických souvislostí a je jen velmi těžko obhajitelný. IDZ připomíná obrovskou míru rizika investic v této lokalitě, která se nachází v pásmu dvacetileté velké vody, a to zejména pokud by město Děčín chtělo k financování stavby využít dlouhodobý úvěr. Povodeň v roce 2002 dala Děčínu šanci rehabilitovat celé podzámčí a v souvislosti s pokračující obnovou zámku zde vytvořit kultivované parkové prostředí pro celoroční aktivní i pasivní odpočinek obyvatel města. Děčín by si takový projekt zasloužil. Iniciativa pro děčínský zámek je připravena aktivně se podílet na veřejné diskusi o takovém projektu.