Jste zde

Sovětský nálet na Děčín-Podmokly 8. května 1945 - Michal Plavec a Martin Veselý - dvojpřednáška v badatelně okresního archivu Děčín

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války pořádají Státní okresní archiv Děčín a Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost

15. května 2015 od 18.00 v badatelně okresního archivu na zámku Děčín

Footografie zachycuje Schillerstrasse, dnešní Wolkerovu ulici v Děčíně v době po náletu. Autor: Hugo Engelhart.

Michal Plavec - historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze, přední odborník v oblasti dějin letectví.

Nálet na Děčín v sovětských pramenech

Sovětské archivní materiály jasně zmiňují, že Děčín 8. května 1945 bombardovaly letouny typu Petljakov Pe-2 z 202. bombardovací letecké divize. Dosud se historici domnívali, že nálet na toto severočeské město se uskutečnil jako v dalších případech kvůli tomu, že město bylo důležitou silniční křižovatkou na ústupové trase německých jednotek. V poslední době se ale objevila i jiná možnost, neboť předchozího dne odhalila sovětská rádiová rozvědka, že se v Děčína nachází štáb 4. tankové armády.

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – historik, vyučuje na Katedře historie FF UJEP v Ústí nad Labem, autor mnoha studií zabývajících se leteckou válkou nad severozápadními Čechami.

„Zlepšený odpuštěn do Německa“
Následky náletu na Děčín-Podmokly z 8. května 1945

Přednáška přiblíží sovětský letecký útok na Děčín-Pokmokly z nezvyklé perspektivy chorobopisů pacientů chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Děčíně. Kolik pacientů se na oddělení po náletu léčilo? Odkud pocházeli? Jaká byla nejčastější zranění? Projevil se divoký odsun i v děčínské nemocnici? Jak nám dochované záznamy mohou pomoci lépe interpretovat tuto tragickou událost? Na tyto i další otázky přinese přednáška odpovědi.