Jste zde

Restaurování plastik V. Prachnera na děčínském zámku

Socha z předního nádvoří zámku

27. září 2004 zahájila akad. soch. Helena Forstová práce na restaurování dvou plastik z kašen na předním nádvoří děčínského zámku. Záchrana soch, které pocházejí z dílny významného českého sochaře klasicismu Václava Prachnera, je součástí dlouhodobého projektu Iniciativy pro děčínský zámek (IDZ), který si klade za cíl obnovit před průčelím zámku fontány z počátku 19. století. Náklady na restaurování poničených soch, které přesáhnou sto tisíc korun, jsou hrazeny z prostředků Fondu obnovy a údržby zámku Děčín, založeného IDZ před dvěma lety. Částkou padesát tisíc korun přispěl Česko-německý fond budoucnosti, který podpořil společný projekt IDZ a sudetoněmeckého krajanského spolku Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e. V.

Kontakt: 

Otto Chmelík

Kontakt email: 

otto_chmelik@volny.cz