Jste zde

Národní železniční muzeum - pražská Masaryčka versus Děčín – východ

Od léta letošního roku, kdy pražští radní rozhodli o změně územního plánu a otevřeli cestu ke zrušení Masarykova nádraží a k zastavění jeho území, se vede o tomto tématu bouřlivá diskuse. Nechceme do debaty vstupovat jako zastánci či odpůrci nějakého dopravního řešení. Jedná se o pražskou, případně středočeskou záležitost. S tématem Masarykovo nádraží však souvisí také myšlenka vybudovat zde „Národní železniční muzeum“, což je projekt, který zcela jistě Prahu přesahuje. Je třeba říci, že dlouhodobý a potřebný záměr zřízení velké železniční expozice vůbec nestojí a nepadá s pražskou Masaryčkou, ba právě naopak. Vedle varianty Praha existuje zcela vážná a důstojná alternativa, totiž nádraží Děčín – východ.

S variantou Děčín přišlo v roce 2006 samo Národní technické muzeum, které má projekt v kompetenci. V Děčíně našla tato myšlenka okamžitě pozitivní ohlas, protože argumenty pro zřízení železniční expozice na severu Čech hovoří zcela jasně pro.

V Děčíně je k dispozici architektonicky a památkově zcela mimořádná novorenesanční budova, postavená mezi lety 1873-1874. Jsou zde k dispozici také kolejiště a další potřebné budovy, které České dráhy začaly uvolňovat již v roce 2006 právě kvůli plánu zřídit zde muzeum.
Děčín byl v minulosti a je stále jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v zemi díky železnici a také labské vodní cestě. První stanicí na českém území na trati Drážďany – Praha, která přivedla v roce 1851 dráhu na dnešní Masarykovo nádraží ve směru ze Saska, jsou Podmokly, dnes stanice Děčín – hlavní nádraží. Budova tzv. východního děčínského nádraží byla postavena společností Rakouská severozápadní dráha, spojující Vídeň s Berlínem.
Vedle vlastní památkově chráněné budovy někdejší Rakouské severozápadní dráhy nebo rovněž památkově chráněného hlavního nádraží je v Děčíně dochována celá řada historických a dodnes funkčních technických staveb, jako jsou mosty, tunely, přístaviště, překladiště ap., jejichž prezentace může významně rozšířit vlastní muzejní projekt.
Lokalita Děčín nabízí propojení historie a současnosti železnice a lodní dopravy, a to také v souvislosti se zdejšími vzdělávacími ústavy, včetně pracoviště dopravní fakulty ČVUT.
Děčín má ideální polohu, spojení do Prahy vlakem 1 hodinu 20 minut, do Drážďan 50 minut.
Železniční muzeum lze navázat na další zdejší významné turistické cíle, jako je např. Národní park České Švýcarsko.
Na rozdíl od bohaté Prahy, lze na zřízení muzea v Děčíně čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů.
Varianta Děčín má podporu místní samosprávy i občanů.
Je možné pochopit odborné argumenty, které mluví proti zrušení Masarykova nádraží. Je možné pochopit i jistou nostalgii spojenou s nejstarším pražským nádražím. Neexistuje příliš mnoho rozumných a obhajitelných důvodů, proč by „Národní železniční muzeum“ mělo být v Praze a ne v Děčíně.