Jste zde

Kostel v Děčíně-Bělé má novou fasádu/Die Kirche in Biela bei Bodenbach bekam eine neue Fassade

Na začátku října 2021 jsme dokončili opravu fasády kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína, kterou jsme realizovali po dohodě s katolickou farností v Děčíně-Podmoklech. Velmi děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu této etapy opravy bělského kostela podíleli, především stavební firmě LT-Bau z Litoměřic, architektovi Tomáši Eflerovi, Tomáši Buřtovi z litoměřického biskupství, Waldemaru Grešíkovi jun. a děčínskému kamenictví Pokorný. Za finanční pomoc děkujeme všem dobrodincům, kteří nám dlouhodobě s našimi aktivitami pomáhají, nyní v Bělé zejména firmě Natura pana Valdemara Grešíka a Česko-německému fondu budoucnosti. Pokud byste chtěli kostel v Bělé navštívit, srdečně zveme na poutní mši svatou 4. prosince 2021, kterou bude celebrovat generální vikář Mons. Martin Davídek. Na jaro 2022 pak připravujeme koncert Saského horolezeckého sboru/Sächsischer Bergsteigerchor Kurt Schlosser z Drážďan.

Anfang Oktober 2021 haben wir die neue Fassade an der Kirche des hl. Franz Xavier in Biela beendet. Die Renovierung wurde nach Absprache mit der katholischen Pfarrgemeinde in Bodenbach verwirklicht. Dank gehört allen, die sich an dieser Phase der Kirchenrenovierung beteiligt haben - besonders der Baufirma LT-Bau aus Leitmeritz, dem Architekten Tomáš Efler, Herrn Tomáš Buřt von der Leitmeritzer Diözese, Waldemar Grešík jun. und der Steinmetzfirma Pokorný aus Tetschen-Bodenbach. Die Realisierung konnte nur Dank vieler Spender verwirklicht werden, in erster Reihe der Firma Natura des Herrn Valdemar Grešík aus Biela und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Wir laden Euch herzlich zum Besuch der Kirche und zum Gottesdienst am 4. Dezember 2021 um 16 Uhr ein. Die Messe liest der Generalvikar der Leitmeritzer Diözese Mons. Martin Davídek. Im Frühjahr 2022 findet dann in der Kirche ein Konzert des Sächsischen Bergsteigerchores Kurt Schlosser aus Dresden statt.

DPVS/KS/och